Telecomwet: we draaien de klok terug

(tags: )


dame op werf
© Nationale Beeldbank

De nieuwe telecomwet, die vorige week in de Kamer goedgekeurd werd, ligt me zwaar op de maag. Uiteraard is het goed dat er eindelijk actie ondernomen wordt. De telecommarkt is heel dynamisch; denk maar aan de groeiende penetratie van het mobiele internet. Dat consumenten vlotter moeten kunnen overstappen naar een aanbod dat beter tegemoetkomt aan hun behoeften, is logisch. Maar ondanks dergelijke noodzakelijke ingrepen is dit telecompakket onverteerbaar, zowel wat betreft de inhoudelijke elementen, als inzake de aanpak. Een parlement onwaardig.

Dat laatste begint overigens typerend te worden voor de manier waarop deze regering omgaat met het parlement. Het telecompakket is een Europese richtlijn uit 2009, die tegen mei 2011 diende omgezet te worden in nationale wetgeving. Al vanaf oktober 2010 stelde toenmalig minister Van Quickenborne (Open Vld), op onze vraag, een snelle behandeling van het dossier in het vooruitzicht. Het afgewerkte ontwerp lag vervolgens meer dan een half jaar op de regeringstafel. En nu, in de deze regering-Di Rupo, was de intrede van de sp.a een nieuwe opportuniteit voor de PS om de zaak opnieuw te bekijken. Resultaat: het ontwerp bleef nog maar eens een half jaar liggen. Een jaar na de deadline komt sp.a-minister Vande Lanotte er dan eindelijk mee naar het parlement. Net op het moment dat de Europese Commissie al naar het Europees Hof van Justitie getrokken is en een dwangsom van niet minder dan 71.000 euro eist. Voor de duidelijkheid: 71.000 euro … per dag dat de richtlijn niet omgezet is. Gevolg: geen tijd voor hoorzittingen of diepgaander onderzoekswerk inzake bepaalde hervormingen in de universele dienstverlening. Twee jaar heeft de regering op dit wetsontwerp liggen kauwen. En toch moesten de meerderheidspartijen zo nodig nog 50 amendementen toevoegen. Je reinste knoeiwerk!

Maar uiteraard gaat het vooral om de inhoud van het wetsontwerp. Wat de autonomie van de regulator - het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) - betreft, is het alvast meer dan één stap achteruit, wat het BIPT ook zelf aangeeft. De telecommarkt heeft nood aan een sterke regulator, die in volle autonomie kan optreden en onze telecommarkt een stuk competitiever kan maken om de prijzen te drukken. De regering-Di Rupo I doet nu net het omgekeerde. We sommen even op:

  1. Op enkele uitzonderingen na krijgt de ministerraad de bevoegdheid om beslissingen van het BIPT aan te vechten. De politisering is dus terug van nooit weggeweest.
  2. De functies van de politiek benoemde “bijzondere opdrachthouders” blijven behouden. Deze mensen van PS- en MR-signatuur zijn equivalent aan de leden van de Raad, op het stemrecht na.
  3. Het BIPT, dat zichzelf financiert, krijgt geen autonomie op het vlak van personeel, en moet jaarlijks toezien hoe de budgetten afgeroomd worden door de regering.
  4. Alsof dit niet genoeg is, mag de minister zelf de prioriteiten bepalen die voorrang krijgen op het normale werk van de regulator waarvoor de regering zelf de middelen beperkt houdt. De minister wordt dus de politieke schoonmoeder van het BIPT. Dit terwijl het BIPT , binnen het Europese en nationale wetgevende kader, net in alle autonomie de strategie en het strategisch driejarenplan zou moeten kunnen bepalen. Debat en verantwoording in het parlement ? Ja. Maar geen formele goedkeuring door de ministerraad. De regeringsmeerderheid, inclusief liberalen, kroont de Keizer van Oostende tot Keizer van de vrije (telecom)markt …

We hopen dan ook dat het BIPT de moed heeft om het voorbeeld van haar collega-regulator, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG), te volgen en naar het Grondwettelijk Hof trekt om deze telecomwet aan te vechten.


Johan Vande Lanotte, door Pieter Morlion
© CC 2.0 Pieter Morlion

Want niet alleen vereisen de Europese richtlijnen een voldoende autonome regulator; bovendien is het sociaal tarief op breedband, gefinancierd door de sector en dus door de consumenten, in strijd met de universele dienstenrichtlijn. (meer hierover in het verslag van het debat met Johan VDL en mijn amendementen) De regering-Di Rupo solliciteert met deze nieuwe telecomwet gewoonweg naar een dagvaarding voor het Europees Hof. En dat naar een zoveelste blamage voor dit land, dat nu al het zwakke broertje is op de Europese telecommarkt.

Maar weet u wat het nog ergste is? Dat minister Vande Lanotte in de Kamercommissie nog durfde te zeggen dat hij “uitkijkt naar een confrontatie met de Europese Commissie om zijn beleid te verdedigen”. De dreigende blamage voor dit land, de kosten en vooral het risico om straks gewoon ongelijk te krijgen …, ach, dat neemt Vande Lanotte er blijkbaar met alle plezier bij. Een kernland van de Europese Unie onwaardig, Paul Magnette kan er een puntje aan zuigen!

1 reactie

Anoniem's picture

tja dit is typisch Belgisch.
Ik hoorde 2 jaar geleden voor het eerst over deze nieuwe telecomwet, en nu komt het er dus toch eindeljk van.

En die 71 000euro boete per dag... Het zal me niet verassen als wij, de belastingbetaler, hier uiteindelijk weer voor opdraaien.

België is een apenland, en dit zal nooit veranderen.
Veel blabla, weinig boem boem.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be