Vakbonden De Lijn krijgen binnenkort bezoek van de fiscus

(tags: )


Bus de lijn
© CC0 Public Domain

De vakbonden bij De Lijn betalen herhaalde verkeersboetes nog steeds terug aan hun leden. “Dit is het bewijs dat sommige vakbonden echt niet wakker liggen van verkeersveiligheid”, stelde mijn collega Annick De Ridder eerder, toen ze deze praktijken aan het licht bracht. Op mijn vraag worden die onverantwoordelijke vakorganisaties nu ook aangesproken op het fiscale karakter van die terugbetalingen.

Het is een regelrechte aantasting van elk beleid voor verkeersveiligheid, wanneer de socialistische vakbond de volledige boetes terugbetaalt van een kleine groep hardleerse chauffeurs die de overtredingen blijven opstapelen. Ondanks de vraag van de directie van De Lijn aan de nationale vakbondssecretarissen om aan die laakbare praktijk een einde te maken, stelde Annick De Ridder vast dat er na drie jaar onderhandelen nog geen sikkepit veranderd is. "Een kaakslag voor de vele chauffeurs die zich dag in dag uit wél inzetten om hun passagiers op een veilige manier naar hun bestemming te brengen", stelt ze dan ook terecht.

Fiscaal laakbaar

De aangeklaagde praktijk staat niet alleen haaks op elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel en verkeersveiligheidsbeleid, hij is mogelijk ook fiscaal laakbaar. De terugbetalingen door de vakbond vormen immers een voordeel van alle aard voor de werknemers van De Lijn. En daarop moeten sociale bijdragen worden betaald. Meer nog: de vakbond moet daarvoor een fiscale fiche opmaken, zodat doeltreffende controle mogelijk is. Op mijn initiatief start minister van Financiën Johan Van Overtveldt alvast zo’n controleactie op. Maar het blijft natuurlijk ook absoluut noodzakelijk dat er een einde wordt gemaakt aan de terugbetaling van boetes en het ondergraven van elk verkeersveiligheidsbeleid.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be