Vakbonden zetten patiënten UZ Gent in de kou

(tags: )


reportage VRT: UZ Gent draait op minimumbezetting
© VRT

In tegenstelling tot wat maandag in Het Journaal door ACOD-vakbondsman Yves Derycke werd beweerd, werden sommige geplande maar niet-dringende operaties en behandelingen met chemotherapie in het UZ Gent uitgesteld. Praktijken die we enkel streng kunnen veroordelen. Met deze acties, waarbij patiënten van het UZ Gent botweg in de steek worden gelaten wegens de syndicale acties, laten bepaalde vakbonden zich van hun meest asociale en kille kant zien. Staken is een recht, maar doe je niet op kap van de zieken.

De verschillende regionale stakingen en de nationale staking die de vakbonden organiseren tegen het beleid van de nieuwe (democratisch samengestelde) regeringen, kent zware gevolgen. Niet alleen voor de vele bedrijven die nu het slachtoffer worden van acties die niet tegen hen gericht zijn, maar ook voor de zwakkeren in de samenleving, waaronder de patiënten van de verschillende ziekenhuizen.

Bij het UZ Gent bekwamen de vakbonden een akkoord met de directie. In een brief aan het voltallige personeel laat de directie weten dat het ziekenhuis (om daadwerkelijk de noodzakelijke en dringende zorgen te kunnen bieden) op zondagdienst zal draaien. “De personeelsleden die werkwillig zijn en niet over een toegangskaart beschikken, 'mogen' uiteraard naar het UZ Gent komen om te werken. Evenwel wordt ernstige hinder verwacht in de nabije omgeving van het ziekenhuis. Overmacht zal enkel kunnen worden ingeroepen indien het personeelslid kan aantonen dat al het mogelijke is gedaan om de werkplek te bereiken.”

De schrik bij de vele personeelsleden die zich dagelijks met hard en ziel inzetten voor de patiënten (volgens mij de overgrote meerderheid) zat er dan ook in. Als ik dit lees, komt dit over als “kom vooral niet werken, of je moet aantonen dat je al het mogelijke gedaan hebt om binnen te geraken langs de verschillende piketten die het je moeilijk zullen maken.” Wie heeft er nu zin om de door de vakbonden georganiseerde verkeers- en andere hinder te trotseren? Ook al bleek dat uiteindelijk best mee te vallen met een extra wachttijd van 20 minuten, vele personeelsleden nemen het zekere voor het onzekere, nemen dan ook vakantie en verliezen een verlofdag.

mail arts UZ Gent: er werd geen chemotherapie gegeven in het UZ Gent

Dupe van dit alles is de patiënt. Van een aantal kankerpatiënten die (niet-dringend) chemotherapie moeten krijgen werden de afspraken verplaatst omdat de behandeling niet gegarandeerd kon worden, zoals blijkt uit bovenstaande mail van een behandelend arts en de tweet bovenaan van een andere chirurg. Dit terwijl chemotherapie een zeer zware behandeling is, waar je een tijdlang zwaar ziek van bent, om dan gedurende een tijdje (hopelijk voldoende) op krachten te kunnen komen. Dat vereist ook een zware emotionele voorbereiding en heeft een dergelijke weerslag. Syndicale acties die dat verstoren, zijn dan ook allesbehalve sociaal.

De manier waarop zelfverklaarde sociale organisaties hier te werk gaan, is ronduit beschamend en onaanvaardbaar. Het is ook bijzonder nefast voor die duizenden personeelsleden van het UZ Gent die met liefde en toewijding de zorg voor hun patiënten (willen) opnemen, ook tijdens stakingen, en daar dan in gehinderd worden. Protest tegen democratisch genomen regeringsmaatregelen moet kunnen, maar niet op kap van patiënten, laat staan kankerpatiënten. De vakbonden tonen hier hun ware gelaat. Ik roep hen dan ook van harte op om de volgende stakingsacties op een humanere manier te laten verlopen.

1 reactie

Peter Dedecker's picture

Voor alle duidelijkheid: ik twijfel geen seconde aan de inzet en de toewijding van directie en de overgrote meerderheid van het personeel in deze omstandigheden. Zondagsdienst was een voor de directie noodzakelijke maatregel om prioriteit te kunnen geven aan de noodzakelijke behandelingen en deze te garanderen, en om tot een akkoord te komen met de vakbonden dat nodig is om noodzakelijk personeel te kunnen vorderen. Er waren op geen enkel moment medische risico's, maar sociaal is het natuurlijk compleet onaanvaardbaar dat zelfverklaarde sociale organisaties ervoor zorgen dat patiënten hun afspraken (waar ze zich dikwijls lang op moeten voorbereiden, zeker voor fysiek en emotioneel zware behandelingen zoals chemo) moeten verzetten. Intussen kan ik stellen dat bij de volgende staking (15 december) de bevoorradingszekerheid voor chemo verzekerd zal zijn zodat zulke situaties vermeden worden.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be