Van dogmatisch paaltjesbeleid naar een faciliterend mobiliteitsbeleid

(tags: )

circulatieplan GentStedelijke mobiliteit kan je op twee manieren aanpakken: je kan kiezen voor een dwangmatige ideologische sturing, vooral gebouwd rond een ontmoedigingsbeleid voor de auto die overal in de stad met paaltjes moet worden geblokkeerd, zoals in het Gentse circulatieplan en het parkeerbeleid.

Of je kan kiezen voor een faciliterend beleid, waarbij je iedereen zo goed mogelijk tracht te helpen om op de gewenste bestemming te geraken en daarbij vooral de alternatieven voor de auto sterk uitbouwt en mensen naar die alternatieven probeert te verleiden. Een beleid zoals N-VA het voert in Antwerpen:

Antwerpen: naar 20.000 auto's minder in de spits...

De N-VA kiest ronduit voor de verleiding. Antwerps burgemeester Bart De Wever en mobiliteitsschepen Koen Kennis worden misschien wel afgeschilderd als diegenen die van de Groenplaats opnieuw een parking willen maken, met parkeerplaatsen tot in de kathedraal. Onnozeler kan je de clichés evenwel niet maken.

In de feiten heeft het N-VA bestuur in Antwerpen de ambitie om tot 20.000 wagens minder in de spits te hebben door in te zetten op alternatieven. Er wordt volop geïnvesteerd in fietssnelwegen, en er is vooral een subliem fietsdeelsysteem.

infografiek tevredenheid Velo Antwerpen

Met een abonnementskost van amper 37 euro is het systeem het duurst van alle deelfietssystemen, maar toch het populairst: het kent een tevredenheid van 90% en een enorme wachtlijst. Gratis bestaat niet, maar is ook niet nodig als je kwaliteit wil leveren: je krijgt hiervoor vandaag 153 haltes op maximum 400m van elkaar met telkens een pak stevige en handige fietsen beschikbaar. Dagelijks worden zo'n 10.000 ritten mee gemaakt of 3,5 miljoen per jaar. Dat zijn een pak autoritten, plaatsen op bus en tram uitgespaard en een pak vrije plaatsen in de overvolle normale fietsenstallingen.

Het systeem wordt dan ook uitgebreid in aantal fietsen, en uitgerold over een groter oppervlak, met maar liefst 112 extra stations. Iets waar we in Gent alleen maar kunnen van dromen, maar wat het stadsbestuur tot op vandaag halsstarrig weigert op basis van een onzinnig anti-reclame dogma.

Tegelijk zet Antwerpen in op openbaar vervoer, waar de taxi volwaardig deel van uitmaakt: met het TOV-biljet kan je met het openbaar vervoer naar een evenement komen en korting krijgen op de taxirit naar huis. Met elk ticket voor grote evenementen in het Sportpaleis kan je ook gratis parkeren op één van de randparkings en gratis de tram nemen naar het Sportpaleis. Mobiliteitsscans voor grote bedrijven versterken dat beleid, terwijl een tijdelijk aanbod van elektrische fietsen de drempel om deze uit te proberen verlaagt.

...maar wel bereikbaar met de auto

De bestuurders uit hun auto lokken, maar de stad wel bereikbaar houden met de auto voor bewoners en wie die auto nodig heeft: dat is waar N-VA voor staat, ook in Antwerpen. Private bedrijven die willen investeren in bijkomende (betalende) parkeerplaatsen worden er niet als dragers van een vieze ziekte beschouwd, maar verwelkomd. Het mobiliteitsbedrijf en -beleid stellen er zich faciliterend op, leveren in samenwerking met de privé een goede dienst en vragen daar ook een correcte prijs voor. Voor vervuilende wagens zal dat met de nieuwe lage-emissiezone zelfs iets meer zijn: ook dat is verantwoordelijkheid en marktwerking. Met innovatie, zoals voor het beheer van parkeerverboden via de startup Rombit, wordt de dienstverlening nog verbeterd.

Gent: bezoekers en bewoners van de deelgemeenten gaan vloeken

Het contrast met Gent kan niet groter zijn. Daar wordt geen dienstverlenend, maar een dogmatigsch-ideologisch beleid gevoerd door het paars-groene college en het mobiliteitsbedrijf. Dit geldt voor het parkeerbeleid, waar private parkeerplaatsen een doorn in het oog zijn en het programma van de heersende SP.a-Groen werk wil maken van "een begin van de daling van het aantal parkeerplaatsen", de huidige parkeerplaatsen ontzettend duurder maakt voor minder service, en met leefstraten een kloof creëert tussen hippe bakfietsers en de andere bewoners. Een beleid waarbij een circulatieplan of paaltjesplan wordt ingevoerd dat het centrum opdeelt in zes deeldorpen en alle autoverkeer de vandaag oververzadigde stadsring opstuurt. Het is een beleid waarvan de burgemeester zelf zegt dat het "een gok" is (gokken met de toekomst van je inwoners: faut le faire) en dat "wie niet van Gent-centrum is, zal vloeken".

Leve de verleiding!

We hebben dan ook dringend nood aan een beleid waar de stad niet ideologisch-remmend optreedt, maar zich net dienstverlenend opstelt en samen met de private sector, parkeerdiensten levert, mobiliteitsdiensten levert onder meer met deelfietsen, en daar ook een eerlijke prijs voor vraagt. Een stad die bewoners, ondernemers, medewerkers en consumenten opnieuw verleidt in plaats van wegjaagt. Daarom durf ik jullie steun vragen voor ons referendum, zodat elke Gentenaar zich hierover kan uitspreken. Daarom: doe mee!

Leve de verleiding!

Over die verleiding komt Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis een uiteenzetting geven, nu vrijdag 3 juni om 20u in De Abt, Lange Kruisstraat 4, Gent. Vooraf een hapje eten kan na reservatie op info@deabt.gent aan het kortingtarief van 16 euro voor een heerlijke stoverij-Orval. Iedereen van harte welkom.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be