Vereffenaar ARCO moet beslag leggen op ACW-winstbewijzen

(tags: )

De Tijd maakt gewag van een regeling voor de winstbewijzen die het ACW bezit in staatsbank Belfius. In de feiten verandert er volgens mij echter niets: het ACW mag jaarlijks in de kas blijven graaien van de bank die ze zelf mee kapot maakte, terwijl men de factuur voor het ARCO-debacle blijft doorschuiven naar de belastingbetaler. De vereffenaar van ARCO moet dan ook beslag leggen op die winstbewijzen.

Bij de nationalisering van Dexia Bank België (nu Belfius) uit de Dexia Holding vervielen alle rechten op de bank, behalve 300 000 winstbewijzen op naam die in handen waren van het ACW – datzelfde ACW dat via haar financiële holding ARCO mee verantwoordelijk is voor de val van Dexia.

De onderhandelingen tussen Belfius en het ACW om een eind te maken aan deze winstbewijzen, lijken te zullen uitmonden in een regeling waarbij het ACW eenmalig tussen de 100 en 200 miljoen euro opstrijkt en dit bedrag meteen als een eeuwigdurende lening ter beschikking stelt van Belfius. Afhankelijk van de afgesproken rentevoet zal het ACW dus jaarlijks enkele miljoenen blijven opstrijken van Belfius, zoals in het verleden ook het geval was.

De belastingbetaler betaalde al 4 miljard euro voor Belfius en vele miljarden voor Dexia. Er wordt een zware sanering doorgevoerd met jobverlies tot gevolg, en zelfs de kunstcollectie komt in het vizier om de bank weer winstgevend te maken. Het is dan ook onaanvaardbaar dat het ACW, dat mee verantwoordelijk is voor de val van Dexia, met een stuk van de winsten gaat lopen, zowel in de oude als in de nieuwe regeling. En het is perfide dat het ACW tegelijkertijd de factuur voor de schadeloosstelling van de door hen bedrogen ARCO-coöperanten blijft doorschuiven naar de belastingbetaler.

Het lijkt me dan ook maar correct dat de vereffenaar van ARCO beslag laat leggen op de winstbewijzen en de eerdere vergoedingen hiervoor. Het ACW kon jaarlijks winsten van Belfius afromen die behaald werden dankzij de klanten die waren aangebracht door ARCO. Die middelen moeten dan ook gebruikt worden om de ARCO-slachtoffers schadeloos te stellen. De vereffenaar moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Hij moet beslag laten leggen op deze winstbewijzen en de vergoedingen die hieruit voortvloeiden. Wie met de winsten gaat lopen, moet ook zijn verantwoordelijkheid nemen bij verliezen.

Dit stuk verscheen ook als persbericht op de N-VA website.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be