Versterk financiële waakhond FSMA met een “fit & proper”-test

(tags: )

Het bankenplan van Koen Geens voorziet in een versterking van het zogenoemde fit and proper-beleid waarbij bestuurders van banken formele garanties inzake deskundigheid en onafhankelijkheid moeten geven. De N-VA wil een stap verder gaan en dezelfde vereisten ook afdwingen bij de bestuurders van financiële coöperatieven zoals Arco en EthiasCo, maar vooral bij toezichthouder FSMA. Die laatste zou met een wetsvoorstel van mijn hand ook op een objectievere basis benoemd worden.

De herbenoeming van Jean-Paul Servais als voorzitter van bankenwaakhond FSMA in september werd door de publieke opinie aanzien als een slag in het gezicht van de belastingbetaler. Zijn rol in de bankencrisis, en het Dexia-debacle in het bijzonder, mocht nooit grondig onderzocht worden, niettegenstaande een vernietigend rapport van het Franse Rekenhof.  Om dergelijke beschamende situaties in de toekomst te voorkomen, wil ik met mijn wetsvoorstel de “fit & proper test” ook invoeren voor het directiecomité van toezichthouder FSMA.

Deskundigheid en onafhankelijkheid

Sinds de financiële crisis screent de Nationale Bank bestuurders van banken op hun deskundigheid en onafhankelijkheid, voordat ze benoemd worden. Het lijkt me noodzakelijk dat ook de toezichthouder op de banken aan dezelfde standaarden inzake deskundigheid voldoet. Voor Jean-Paul Servais is het blunderboek van het Franse Rekenhof alvast een mogelijke hindernis.

Maar met dit voorstel wil ik ook de onafhankelijkheid van de FSMA tegenover de federale regering vergroten. Ons voorstel objectiveert de benoeming van het directiecomité: Selor maakt een eerste selectie op, na advies van de Nationale Bank. Maar het is de Kamer die, na hoorzittingen en een geheime stemming, uiteindelijk de beslissing neemt. Dat is het minste wat men kan doen om de verantwoordelijkheid tegenover diegenen die moeten opdraaien voor redding van de banken, niet te ontlopen.

Geen nieuw Arco

Eerder diende ik ook al een wetsvoorstel in om de fit & proper test in te voeren bij coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector zoals ArgenCo, Lanbokas, CERA en het in de steigers staande EthiasCo. Deze bedrijven halen spaargeld op bij het brede publiek. We moeten die burger de zekerheid geven dat deze instellingen met de nodige garanties qua deskundigheid en onafhankelijkheid bestuurd worden. Zoniet dreigen zij opnieuw een gigantisch risico te worden voor de gezondheid van de financiële sector. Een fit & proper test is ook hier zeker geen overbodige luxe.

Ik hoop alvast dat ook andere fracties onze voorstellen genegen zijn. In feite borduurt dit verder op het bankenplan van Koen Geens, die al een betere wettelijke basis invoerde voor de fit & proper test. Het lijkt me niet meer dan logisch dat ook coöperatieve vennootschappen, maar vooral de financiële waakhond zelf, zich naar deze regels schikken.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.