Vorder uw Auvibel-heffingen nu terug

(tags: )


USB stick
© CC0 Public Domain

Wie USB-sticks, blanco CD's/DVD's of harddisks aankocht voor professioneel gebruik, betaalde daar onterecht een heffing voor de thuiskopie bovenop. Die heffing kan je nu terugvorderen bij Auvibel voor facturen van de voorbije 3 jaar. Voor wie een reeks harddisks kocht voor bvb backup's kan dat tot 9 euro per stuk opleveren. De tarieven die u via uw handelaar betaalde, vindt u hier. De procedure om terugvordering te vragen hier.

Geen thuiskopie voor professionelen, maar wel betalen?

Telkens u een externe harddisk, lege CD, DVD, USB-stick, geheugenkaartje, smartphone of tablet koopt, betaalt u een bijkomende heffing. In 2013 betaalde u daar in totaal maar liefst 24,6 miljoen euro voor en in 2014 zelfs het (uitzonderlijke) bedrag van 32,8 miljoen euro. Deze Auvibel-heffing is een vergoeding voor de “schade” die u aanricht wanneer u een “thuiskopie” maakt: wanneer u uw gekochte MP3's niet alleen op uw PC maar ook op uw iPhone of tablet zet.

Het maken van die "privékopie" is expliciet toegestaan door de Belgische wet en vormt eigenlijk een uitzondering op het auteursrecht: de auteur/artiest kan zich niet verzetten tegen het maken van een kopie van tekst, beeld, muziek of video voor gebruik in familiale kring. Ondernemingen hebben geen recht op het maken van een privékopie, maar betalen tot op vandaag bij aankoop van het materiaal wel de heffing.

Dit is natuurlijk onterecht. In het Padawan-arrest heeft het Europees Hof van Justitie duidelijk gemaakt dat dit niet kan, en moeten ondernemingen vrijgesteld kunnen worden van deze heffing of die heffing kunnen terugvorderen. Ik heb een wetsvoorstel ingediend om die vrijstelling te regelen. De bespreking van dit wetsvoorstel in het parlement heeft ertoe geleid dat de adviescommissie thuiskopie eindelijk nog eens werd samengeroepen om in overleg het probleem te proberen oplossen.

Terugbetalingen tot nu toe: 0


Auvibel logo
© Auvibel

Tijdens de besprekingen van mijn wetsvoorstel gaf Auvibel aan dat ze reeds sinds het Padawan-arrest elke onderneming die daarom vraagt (en verklaart dat het aangekochte materiaal niet gebruikt wordt voor het maken van thuiskopieën) de heffing terugbetalen. De teller van het aantal terugbetalingen tot nu toe staat echter nog steeds op 0. Niemand vroeg erom, want niemand wist ervan. Hierover werd ook niet proactief of breed gecommuniceerd door Auvibel of de FOD Economie. Meer nog: Auvibel stelde steeds dat door de keuze van de apparaten waarop de heffing van toepassing is, professionelen "vermeden" werden en communiceerde dat aanpassingen niet nodig waren. Geheel onterecht natuurlijk, waardoor nu (onder politieke druk) ingegrepen wordt. In antwoord op mijn parlementaire vraag blijkt nu dat Auvibel terugbetalingen wil doen over een periode van drie jaar vanaf de aankoop van het materiaal.

Elke onderneming die de voorbije drie jaar CD/DVD-branders, USB-sticks, externe harddisks, smartphones, lege CD's/DVD's,... aankocht voor uitsluitend professioneel gebruik, kan die betaalde heffing terugvorderen. Dat kan om een mooi bedrag gaan voor KMO's en grotere bedrijven die bvb harddisk aankochten voor backup-doeleinden, of zelfs fotografen die SD-kaartjes aankochten. Kijk dus zeker eens na of u hiervoor in aanmerking komt, en dien een vraag tot terugbetaling in bij Auvibel. Een algemene vrijstellingsregeling en sterk vereenvoudigde terugbetalingsregeling is in de maak, maar wie wacht tot de afronding en afkondiging daarvan, verliest mogelijks de betaalde heffingen van drie jaar geleden. Je wacht er dus best niet te lang mee.

Meerdere problemen met Auvibel-heffing

Dit is overigens niet het enige probleem met de Auvibel-heffing. Zo hield het systeem in België onterecht rekening met kopieën uit illegale bron, wat niet toegelaten is en in 2014 door het Europees Hof van Justitie aangescherpt werd. Als gevolg daarvan zullen ook de tarieven moeten dalen, zoals ook minister Kris Peeters mij bevestigde. In Nederland ging het zo om een tariefdaling van 30%. Als het toepassingsgebied nog verder ingeperkt zou worden naar Brits model, kan je de "schade" beperken en stellen dat de administratiekosten niet langer opwegen tegen de inkomsten en het systeem beter afgeschaft wordt.

Voor zover het systeem vandaag nog enige betekenis heeft natuurlijk, in een wereld waarin we muziek en video net digitaal aankopen om te gebruiken op meerdere eigen toestellen en meer en meer overstappen op streaming. Ik werk daar verder aan, zoals je aan mijn vele vragen in het parlement kan merken.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be