Vragen bij fiscale constructies Rode Duivels in Luxemburg

Na alle heisa over Luxleaks geraakte gisteren bekend dat ook een aantal Rode Duivels een constructie in Luxemburg bezitten om hun portretrechten aan een fiscaal vriendelijke manier in onder te brengen. Dat roept toch een aantal vragen op. Ik ondervroeg zonet dan ook minister van financiën Johan Van Overtveldt in het parlement hierover.

Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, collega’s, toen hier een paar weken geleden de verhalen over LuxLeaks en Belgoleaks naar boven kwamen, was er toch wel een kamerbrede verontwaardiging. Het zijn constructies die fiscaal wellicht wel oké zijn, maar die ethisch toch wel heel wat grenzen overschrijden. Wij kunnen dit niet aanvaarden.

Net gisteren werden een aantal bedrijven toegevoegd aan het rijtje met namen zoals Thicolux of Rojoluk. Dit zegt u wellicht zeer weinig, maar het zijn de Luxemburgse vennootschappen van Thibaut Courtois en Romelu Lukaku. Ook hun collega’s Hazard, Mirallas en Origi hebben een Luxemburgse firma. Iedereen kent ongetwijfeld ook nog een aantal topsporters met constructies in Monaco.

Het is dan ook bijzonder jammer te moeten vaststellen dat die schitterende voetballers, die hier zijn uitgegroeid tot een Belgisch nationaal symbool, hier hun fanbasis hebben en shotten voor hun land, niet zo graag belastingen betalen in datzelfde land, of daar toch op zijn minst toe worden aangezet door hun adviseurs. Dit is bijzonder jammer want met dat belastinggeld wordt hier geïnvesteerd in stadions. Er wordt ook voorzien in een fiscale stimulans voor sportclubs op voorwaarde dat zij dat geld investeren in de opleiding van nieuw talent. Het zou dan ook zeer jammer zijn als dat nieuwe talent, dat opgeleid is met

belastinggeld, diezelfde belastingbetaler de rug toekeert en fiscaal vlucht naar Luxemburg of Monaco.

Ik zou u dan ook willen vragen, mijnheer de minister, wat u hiermee zult doen. Dit zal wellicht voor een groot deel fiscaal correct zijn, maar ethisch zijn daar toch wel ernstige vragen bij te stellen. Ik ben benieuwd wat u hiermee zult doen.

Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer de voorzitter, mijnheer Dedecker, het is uiteraard niet aan de regering – niet in het verleden, niet vandaag en allicht ook niet morgen – om uitspraken te doen over individuele fiscale gevallen.

Bovendien zijn de details van wat in de pers is verschenen, van wat ik de beweerde fiscale constructies van sommige Rode Duivels zal noemen, ons op dit ogenblik niet bekend.

Leden van de nationale voetbalploeg worden geselecteerd op basis van de Belgische nationaliteit. Nationaliteit is echter geen aanknopingspunt voor de Belgische inkomstenbelastingen. Het is dus best mogelijk dat sommige van de in de pers genoemde spelers geen Belgische rijksinwoners zijn en bijgevolg in het geheel niet belastbaar zijn in België op hun wereldwijd inkomen. Voor zover ik weet, is er trouwens maar een land dat nationaliteit als concreet aanknopingspunt voor inkomenbelastingen hanteert, en dat zijn de Verenigde Staten.

Wat betreft de Rode Duivels die toch Belgisch rijksinwoner zijn en constructies in Luxemburg zouden hebben opgezet, heb ik er het volste vertrouwen in dat mijn administratie die constructies te gepasten tijde zal onderzoeken in het licht van de huidige antimisbruikbepalingen en mogelijk ook in het licht van de begin volgend jaar in te voeren doorkijkbelasting.

Peter Dedecker (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, ik dank u voor uw onderbouwd antwoord met de nodige nuances. Wij moeten ons daarvan bewust zijn. Er zijn er die in Monaco wonen, wat wij kunnen betreuren. Dat zal wel fiscaal correct zijn, maar ethisch kan men zich daarbij toch vragen stellen. We moeten een aantal ethische normen opnemen in onze fiscaliteit.

Ik wil benadrukken dat het niet allemaal kommer en kwel is, wat die fiscaliteit bij voetballers betreft. Er zijn ook andere rolmodellen, zoals Timmy Simons en Vincent Kompany, die de winsten die zij hebben opgebouwd tijdens hun succesvolle carrière als profspeler investeren in onze economie en een vervolg aan hun carrière bouwen als ondernemer. Dat zijn voor mij ware rolmodellen en nationale helden.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be