Vrijmaking van onze brievenmarkt, de denkfouten van Roeland Byl

(tags: )

Deze week lanceerde ik een resolutie die de vrijmaking van onze brievenmarkt moet voltooien. Doel is om het de facto monopolie van bpost in te ruilen voor concurrentie, met alle commerciële voordelen van dien. In een terecht kritische doorlichting maakt redacteur Roeland Byl enkele denkfouten. Daar wil ik hem graag van verlossen.


Bpost
© Bpost

Vooreerst maakt Byl de vergissing dat aspirant-aanbieders vandaag al de strijd met bpost kunnen aangaan. Hoewel de postmarkten officieel al geliberaliseerd werden in 2011, staan grote delen van de brievenmarkt niet open voor concurrentie. Het gros van de postdiensten valt immers onder ofwel de openbare dienst, ofwel de universele dienst. Deze universele dienstverlening is bij ons het ruimste van de hele EU. Het geeft bpost een groot commercieel voordeel inzake bulkpostzendingen, aangetekende zendingen, zendingen met aangegeven waarde, direct mails, pakjes in bulk, magazines, catalogi, kranten en tijdschriften. Slechts in bepaalde marktsegmenten zoals stukpostzendingen is concurrentie economisch haalbaar.  Maar zelfs dan gelden vaak andere verplichtingen inzake fiscaliteit en tewerkstelling. Van een level playing field is even weinig sprake als van eerlijke concurrentie.

Dat kost de belastingbetaler een smak geld. In de begroting 2016 wordt ter dekking van het beheerscontract met bpost en de krantenbedelingen een bedrag uitgetrokken van in totaal meer dan 320 miljoen euro.

De universele dienst moet dus ingeperkt worden. Subsidiering door de overheid is pas nuttig wanneer de markt zelf niet in staat is om diensten te leveren. Maar het gros van de postdiensten kan wel tegen een scherpe prijs en degelijke kwaliteit geleverd worden door de markt. Een inperking van de universele dienst betekent - in tegenstelling tot Byl's doemscenario - géén verlies aan kwaliteit van de postdiensten. In alle omstandigheden zal een universele dienstverlening behouden blijven, gegarandeerd door de Europese postrichtlijnen en met duidelijke kwaliteitseisen, waaronder vaste bezorgingen aan een gereguleerd tarief en aan gereguleerde kwaliteit. Maar die zal dan wel geleverd worden na aanbesteding op regionale basis, en dus aan een lagere prijs voor de belastingbetaler.

Regionale aanbestedingen in de postdistributie gebeuren overigens (veel meer nog dan in andere netwerkindustrieën) niet op basis van individuele lijnen en trajecten, maar op grond van geografische zones die zowel rendabele als minder rendabele trajecten omvatten. Op die manier worden risico's op regionale prijsstijgingen geminimaliseerd terwijl de intrededrempel voor nieuwe spelers drastisch verkleint. Gevolg: meer keuzevrijheid voor de consument, en een lagere prijs voor de belastingbetaler.

Inderdaad zal een monopolist in een krimpende markt zijn omzetdaling willen compenseren door tariefstijgingen, zoals Byl schrijft. Dat is dan ook net het fenomeen dat we willen afblokken. Na de invoering van concurrentie blijven significante prijsstijgingen niet zonder gevolg voor het marktaandeel. Een lagere prijs voor de gebruiker is het gevolg: precies het effect dat we nastreven. Investerings- en operationele kosten afschrijven over een grotere omzet is overigens een bedenkelijk argument: volgens dezelfde redenering zouden we de liberalisering van pakweg de telecommarkt beter terugdraaien om bijvoorbeeld alle GSM-klanten te laten bedienen door één bedrijf in plaats van drie bedrijven met elk hun eigen masten en antennes. Bovendien stelt Byl terecht dat het grote netwerk aan gemotiveerde postmedewerkers perfect kan ingezet worden voor bijkomende marktvergrotende diensten zoals meteropnames, waarbij de omgekeerde situatie ook geldt: waarom zouden bedrijven die vandaag met hun medewerkers actief zijn op een groot grondgebied de markt van de brievenpost er niet kunnen bij nemen?

Roeland Byl hoeft overigens geen schrik te hebben voor het bedrijf Bpost. Het is immers duidelijk dat Bpost sinds de doortocht van Johny Thijs, met dank aan een goede samenwerking met de medewerkers en sociale partners, een competitief en dynamisch bedrijf geworden is. Maar de postmarkt waarin zij opereert, is dat hoegenaamd niet. Eerder dan met een statisch overheidsmonopolie - die de belastingbetaler niet enkel geld opbrengt maar nota bene ook geld kóst - is zowel de burger als het bedrijfsleven veel meer geholpen met een flexibele en goed functionerende postmarkt, met een divers aanbod tegen een betere prijs-kwaliteitverhouding. In zo’n markt kan Bpost vandaag zeker z’n mannetje staan, daarop is het nota bene voorbereid. Een geliberaliseerde markt houdt Bpost dan ook scherp om nog meer dan vandaag de beste dienst te leveren aan de beste prijs.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be