Waarom Gent beter het Vlaamse en federale voorbeeld zou volgen om de toekomst veilig te stellen

(tags: )

Om onze kinderen goede toekomstkansen te geven, moeten we onze tekorten terugdringen en hen niet overladen met schulden. De nieuwe Vlaamse en federale regeringen maken daar werk van. We zijn nu zelfs de beste leerling van de Europese klas. Het was ooit anders.

Verbetering structureel begrotingssaldo 2015: België op de eerste plaats

In tegenstelling tot de vorige regering-Di Rupo doen we dat niet door de belastingen massaal te verhogen, maar wel door zelf minder uit te geven. Meer zelfs: dankzij de doorgevoerde belastingverlaging, houden alle werkenden die de forfaitaire aftrek voor beroepskosten gebruiken, sinds januari meer over van hun loon. Ook de sociale werkbonus wordt in augustus verhoogd waardoor de laagste lonen er nog sterker op vooruit gaan. Dat is de kracht van verandering, in een regering mét de N-VA.

De maatregelen van de regering maken arbeid goedkoper om zo meer jobs in de private sector te creëren. Jobs die ons belastinggeld opleveren. Dat geldt niet alleen voor bedrijven, maar ook voor de stad Gent: de federale indexsprong, die afhankelijk van de inflatie dit jaar of volgend jaar plaatsvindt, levert de stad Gent maar liefst 7,5 miljoen euro op. Helaas wil het stadsbestuur die bijkomende ademruimte meteen opsouperen. Niet door te investeren in de toekomst, maar door uit te geven aan extra ambtenaren en werkingskosten. Dit terwijl Gent vandaag al van alle steden het hoogste aantal ambtenaren per 1000 inwoners heeft.

Gent telt hoogste aantal ambtenaren en gebruikt indexsprong om bijkomend personeel in dienst te houden

Zelfs ons voorstel om die 7,5 miljoen opzij te zetten om de toenemende pensioenkosten voor de huidige ambtenaren mee te betalen, werd door de meerderheid weggestemd.

Van echt besparen op de eigen uitgaven is in Gent geen sprake: Gent zal tegen 2019 jaarlijks 100 miljoen euro meer uitgeven dan er inkomsten zijn. Hiervoor moet bijgeleend worden. De schuldenberg stijgt van 408 miljoen in 2010 naar maar liefst 760 miljoen in 2019. Schulden die zullen moeten afbetaald worden door onze kinderen en kleinkinderen. En dat terwijl Gent zich wil profileren als de meest kindvriendelijke gemeente...

Zonder maatregelen heeft Stad Gent tegen 2019 jaarlijks 100 miljoen euro meer uitgaven dan inkomsten. N-VA wil de stadsrekening niet doorschuiven naar kinderen en kleinkinderen.

Het is duidelijk dat ook Gent nood heeft aan de kracht van verandering, zoals de N-VA die in de praktijk brengt in Vlaanderen, België en vele andere steden en gemeenten. Gent heeft nood aan een beleid dat de uitgaven onder controle houdt, een beleid dat bespaart en private jobs creëert, een beleid dat sociaal is, een beleid dat de toekomst voor onze kinderen veilig stelt. Kortom: Gent heeft nood aan meer N-VA.

Stuk (in licht aangepaste vorm) gepubliceerd in het aprilnummer van De Belleman, het huis-aan-huis-blad van N-VA Gent. Kreeg je die niet in je bus? Bekijk dan een digitale versie hier. Wil je die helpen uitdelen in Gent? Geef dan zeker een seintje!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be