Weg met de privacycommissie

(tags: )


privacy - scrabble
CC BY-SA 3.0 Nick Youngson

De parlementaire commissie Justitie is niet meteen mijn natuurlijke habitat, maar aan het debat over het wetsontwerp tot oprichting van een Gegevensbeschermingsautoriteit (kortweg: GBA) nam ik graag deel, gewapend met een reeks amendementen. Die GBA zal in de plaats komen van onze bestaande Privacycommissie. De hervorming werd ingegeven door de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei in de ganse EU in werking treedt, maar vormde voor ons meteen een opportuniteit om de onafhankelijkheid te versterken en de dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Onafhankelijkheid troef

De nieuwe leden van de GBA zullen, in tegenstelling tot vandaag, geen ander mandaat meer mogen hebben. Een gedelegeerd bestuurder van een IT-bedrijf die in de privacycommissie zou bepalen op welke manier met data mag omgegaan worden: het zou maar een al te gekke situatie van rechter en partij zijn. Bovendien wisselt het voorzitterschap om de 3 jaar en worden de mandaten beperkt tot maximaal twee periodes van 6 jaar.

Ik ben dan ook bijzonder tevreden hiermee invulling te geven aan één van de belangrijkste eisen en realisaties van de N-VA in het regeerakkoord waar ik zelf de pen van vasthield: in deze nieuwe Privacycommissie wordt onafhankelijkheid een echt sleutelelement. Ook de benoemingsprocedure verloopt, dankzij de goedgekeurde amendementen gebaseerd op mijn eerder wetsvoorstel, voortaan een stuk transparanter.

In de eerste plaats informeren en adviseren, pas daarna inspecteren en sanctioneren

De nieuwe GBA krijgt een duidelijke organisatiestructuur waarbij de verschillende diensten veel autonomie zullen genieten. Ze zal de nadruk leggen op het informeren, adviseren en begeleiden van de burgers en van verzamelaars en verwerkers van gegevens. Er komt echter ook een inspectiedienst en een geschillenkamer die administratieve sancties kan opleggen aan bedrijven die buiten de lijntjes kleuren. De GBA krijgt dus wel degelijk tanden, zoals voorgeschreven door de Europese Verordening.

Ik vind het zeer belangrijk dat de nieuwe Privacycommissie haar tanden kan laten zien en kan bijten, maar pas nadat alle andere wegen bewandeld zijn. We willen in geen geval een heksenjacht tegen ondernemingen. De nadruk moet liggen op oplossingen in overleg, en een uitgebreide advies- en informatie-opdracht. Bedrijven bijstaan om te voldoen aan de privacyregels en overtredingen voorkomen is beter dan bestraffen. De nieuwe structuur garandeert dat alle opdrachten van de GBA, in het bijzonder de advies- en informatie-opdracht, de nodige aandacht en eindverantwoordelijkheid krijgen. Bovendien zal, dankzij een amendement van mijn hand, de werking van de nieuwe (privacy)instelling voortaan jaarlijks kunnen worden geëvalueerd aan de hand van objectieve performantie-indicatoren.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be