Werk aan de digitale winkel

(tags: )


Kamervoorzitter André Flahaut
© CC0 Publiek Domein

Met de plenaire openingszitting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers werd het parlementaire jaar dinsdag officieel geopend. Het werd vooral een protocollaire zitting, met de herbevestiging van André Flahaut als kamervoorzitter, de herbevestiging van de ondervoorzitters en secretarissen, en een in memoriam voor 3 overleden tenoren van de Belgische politiek. De zitting van vandaag belooft voor meer spektakel te zorgen met een actualiteitsdebat en de in overwegingneming van zo'n 250 wetsvoorstellen, waaronder enkele met betrekking tot de splitsing van BHV, al dan niet in hoogdringendheid. Maar dat is dus voor morgen.

De afgelopen weken zat ik echter niet stil. Aangezien ik me vooral ga toeleggen op thema's rond ICT en telecom, heb ik vooral in die wereld kennisgemaakt met een aantal spelers en nagegaan wat de belangrijkste punten zijn die in de nabije toekomst aan bod zullen komen. Een daarvan is ongetwijfeld de omzetting van de Europese Telecoms Package naar Belgische wetgeving. Op 25 november 2009 nam het Europees Parlement immers twee richtlijnen en een verordening aan die de interne markt moeten versterken. Je kan ze hier nalezen.

Samengevat streven deze richtlijnen een betere regulering na en worden de rechten van de Europese consument vastgelegd. Zo mag men je niet zomaar afsluiten van het internet en zijn er waarborgen voor de privacy. Concreet hanteert men het vermoeden van onschuld, waarbij men eerst een "eerlijke en onpartijdige procedure" moet doorlopen om bijvoorbeeld illegale downloaders van het net te gooien. Geen eenzijdige procedures van Sabam dus, maar een degelijk recht op verdediging. In de praktijk zal dus enkel tegen criminele gevallen opgetreden worden. Daarnaast werd eveneens het Europees Telecomregelgeversorgaan opgericht: een adviesorgaan dat ervoor moet zorgen dat de nationale telecomwaakhonden eenduidig handelen. Zo kunnen dominante telecombedrijven in bepaalde gevallen verplicht worden hun netwerkbeheer te scheiden van de exploitatie om concurrerende dienstenaanbieders betere garanties te geven.

Deadline om deze richtlijnen ook in België door te voeren: eind mei 2011. Hiervoor zal de regering een voorstel uitwerken, waarna dit in overleg met de sector en belangenverenigingen zoals Test-Aankoop aan het parlement ter stemming voorgelegd wordt. Een proces dat nog de nodige tijd zal vergen, en waar we best niet te lang meer mee wachten. Als partij stellen we ons constructief op om in deze periode met een regering van lopende zaken de nodige steun te verlenen voor de omzetting van dergelijke Europese regelgeving.

Daarnaast is er ook heel wat te doen rond de Digitale Agenda. Europees Commissaris Neelie Kroes reist de EU af om haar Digitale Agenda voor te stellen, en vooral, input te vragen van het publiek. Een ambitieus plan, één van de vlaggenschepen van de Europese Comet concrete doelstellingen, waar open over gecommuniceerd wordt. Een plan dat ook vertaald wordt naar Belgische context. Zo lanceert Agoria ICT, de overkoepeling van de Belgische bedrijven uit de telecom- en ict-sector, binnenkort het plan Digital Belgium. Een preview hiervan werd reeds vorige week voorgesteld op een algemene vergadering waar ik ook aanwezig was en verschillende interessante mensen uit de sector ontmoette. Het omvat verschillende aspecten, zoals e-health als motor voor innovatie en een betere dienstverlening aan zorgbehoevenden, ICT als enabler voor slimmere mobiliteit, e-government en nieuwe generaties netwerken (NGA) zoals fiber-to-the-home. Voor dit laatste zal de overheid een goed kader moeten scheppen waarin een evenwicht gevonden wordt tussen een aantrekkelijke return-on-investment voor investeerders en een scherpe concurrentie met lage prijzen voor consumenten en bedrijven. Om nog maar te zwijgen van een aantal initiatieven die de kosten voor de aanleg van deze netwerken drastisch zouden moeten reduceren.

Werk aan de winkel dus, iets waar ik graag mijn steentje aan bijdraag!

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be