Zekerheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid

(tags: )

Zekerheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid. Het zijn drie essentiële eigenschappen van goed bestuur. Alleen zo voelen burgers zich achteraf niet bekocht na een bepaalde actie of aankoop, alleen zo kunnen ondernemers investeren en welvaart creëren. Maar al te vaak loopt het op dit vlak mis. Al te vaak wordt een initiatief uitgewerkt, krijgt het na verloop van tijd eindelijk enig succes, waarna het budget niet meer volstaat en men de boel maar terug afschaft. Of al te vaak kunnen we spreken van regelrecht geknoei. Op dat vlak is de huidige regering, met het departement financiën op kop, alvast potten aan het breken: de hervorming van de bedrijfswagentaks moest opnieuw aangepast worden wat enkele maanden serieus wat onzekerheid teweegbracht, ons heel wat inkomsten gekost heeft en het autosalon helemaal kelderde. De onzekerheid over de commissielonen die bestraft worden aan zomaar eventjes 309% viert hoogtij, de hervorming van de roerende voorheffing die minister Vanackere na zes maanden opnieuw wil aanpassen, en de in juni gestemde wet over de inzage van de eigen persoonsgegevens bij Financiën blijkt achteraf (in tegenstelling tot de woorden van minister Vanackere) niet conform de regels en opmerkingen van de privacycommissie te zijn (De Tijd heeft het over gepruts), wat uiteraard voor serieus ophef onder specialisten zorgt en (hopelijk) tot een aanpassing noopt en zelfs aangevochten wordt. De titel van “slechtste minister van Financiën” die de CD&V aan Reynders gaf, zal op die manier snel van eigenaar wisselen.

Maar ook op lokaal vlak zijn deze drie waarden, zekerheid, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid, uitermate belangrijk, is er al eens een slecht voorbeeld, en moeten we vooral zorgen dat we deze hoog in het vaandel dragen om onze welvaart te behouden. Enkele voorbeeldjes.

De elektrische (bak)fietssubsidie

Een goed voorbeeld van het ondoordacht invoeren van een maatregel die bij succes meteen weer afgeschaft moet worden, is de Gentse subsidie voor elektrische (bak)fietsen. Op zeven maanden tijd deelde Gent zo 380.000 euro uit aan de eigenaars van 1.199 nieuwe elektrische (bak)fietsen, waarna het budget op is en de maatregel geschrapt wordt. Sowieso was het een dwaze maatregel, zoals ook milieubewegingen als het GMF aangeven: naast de mogelijke misbruiken, is dit vooral een cadeautje aan wie al overtuigd was om er een te kopen, want zoveel maakt dat bedrag procentueel niet uit. Bovendien was de markt al redelijk matuur geworden, waardoor ik er nog meer van overtuigd ben dat die centen beter geïnvesteerd zouden zijn in echt fietsbeleid. Want wat ben je immers met je gloednieuwe gesubsidieerde elektrische (bak)fiets als je elke dag met de kinderen van pakweg Ledeberg naar Gent-Sint-Pieters moet, langs de levensgevaarlijke Stropbrug en Burggravenlaan, op smalle betonnen fietspaadjes die de ambtenaren van het Vlaams Gewest gewoonweg "moordstrookjes" noemen? Kortom, niet alleen ondoordacht beleid, maar een regelrecht electoraal cadeau van de SP.a aan de achterban van hun groene bruid, waar Open VLD blijkbaar voor spek en bonen bij zit.

Waar naartoe met onze Haven?

Wat echter nog een pak treffender is, is waar we naartoe willen met onze Haven. Het belang van de Haven van Gent, met haar 70.000 jobs (meer dan 3x zoveel als Zeebrugge!) zowat de economische motor van Gent en Oost-Vlaanderen, kan onmogelijk onderschat worden. Enige stabiliteit en zekerheid voor de bedrijven die investeringen overwegen, is dan ook een must. Daarom werd in juni 2010 het Strategisch plan Havenbedrijf Gent 2010 - 2020 opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Het geeft aan wat ondernemers de komende tien jaar kunnen verwachten van het Havenbedrijf. Alle partijen schaarden zich unaniem achter dit plan, op eentje na: Groen. Zij hadden heel wat respectabele opmerkingen, en keurden het plan niet goed. Nu Groen echter naar de kiezer trekt samen met SP.a, dat het plan wel goedkeurde, roept dit toch wel enige vraagtekens op, niet in het minst voor onze bedrijven. Toen ik woensdag tijdens een debat in jeugdhuis Maegher Goet in Oostakker aan Groen-kandidate Elke Decruynaere vroeg welke aanpassingen in het havenbeleid zij zouden willen doorvoeren als ze deel uitmaken van de meerderheid, volgde een hele reutemeteut. Daniel Termont (SP.a) herhaalde dat betoog "in z'n eigen woorden" (lees: nuanceerde Elke redelijk) maar gaf wel aan dat hij wel wat voelt voor bijsturingen. Gelukkig voor hem waren er geen ondernemers in de zaal...

Een ding is echter zeker: N-VA keurde dit Strategisch plan goed, en als N-VA deel uitmaakt van de volgende coalitie, willen we dit plan integraal uitvoeren. Als wij ons woord geven, dan houden we dat ook. Dat is de beste boodschap die we kunnen geven aan ondernemers en investeerders in de Haven, maar ook aan omwonenden. Dat is het beste signaal dat we kunnen geven om het Havenbedrijf als een betrouwbare partner te geven en enige zekerheid te verschaffen over het effect van investeringen. Dat is simpelweg het beste wat we kunnen doen om verdere economische groei en onze jobs veilig te stellen.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be