Europa

Ons economisch probleem IS een communautair probleem

(tags: )

Dit weekend zei Bart De Wever het nog maar eens duidelijk in De Zevende Dag (hier herbekijken vanaf 5:17): "het communautaire is het economische, voor mij is dat crack hetzelfde". Dat is natuurlijk al langer geweten, maar de analyse van de economische toestand in ons land door de Europese Commissie drukt ons nogmaals met de neus op deze feiten, zoals bijvoorbeeld in deze grafiek:

relatieve loonkost in Vlaanderen stukken lager dan in Wallonië en Brussel, met sterke correlatie met werkgelegenheid

Digitale economie: mogen er nog ambities zijn?

(tags: )

Johan Vande Lanotte mist ambitie in het stimuleren van onze digitale economie. In het budget van 9,2 miljard euro dat de Europese Commissie voorziet voor het aantrekken van economische groei in de sector, heeft de minister geen interesse. Meer dan een gemiste kans.

Slikken en zwijgen

(tags: )

Wat een schouwspel vandaag, live in de Kamer:

  1. Paul Magnette (PS) verwerpt het euro-reddingsplan van Herman Van Rompuy met een meer eengemaakt Europees financieel en economisch beleid, Europees bankentoezicht, solidariteit en begrotingstoezicht. Voor Magnette (en bij uitbreiding de PS en heel Europees links) moet er Europese solidariteit zijn maar kan er geen sprake zijn van een eengemaakt Europees economisch beleid. Lees: Duitsland betaalt, de rest geeft uit naar eigen goeddunken, een beetje België XL met Duitsland als Vlaanderen.
  2. Kristof Waterschoot (CD&V) en Patrick Dewael (Open VLD) vragen Reynders naar het regeringsstandpunt, waarbij Dewael stelt dat als Magnette zijn mond niet houdt, hij moet aftreden.
  3. Magnette doet er in Villa Politica doodleuk nog een schepje bovenop en volhardt in de boosheid.
  4. Op de vraag van N-VA om Magnette en Di Rupo hierover een verklaring te laten afleggen in de Kamer, wat logisch zou zijn als een meerderheidspartij openlijk impliciet het ontslag van een minister vraagt, blijft het op de banken van CD&V en Open VLD oorverdovend stil.

​Slikken en zwijgen, het is nu al zowat zes maanden het devies bij CD&V en VLD. Hoe lang nog?

Hoorzittingen: een Europees voorbeeld voor België

(tags: )

Elke kandidaat-commissaris wordt drie uur lang ondervraagd. Tijdens zo een toets wordt gepeild naar de competentie van de kandidaat en zijn kennis van de portefeuille waarvoor hij wordt voorgedragen. Ook zijn reputatie, communicatievaardigheden en ‘Europese overtuiging' worden kritisch bekeken.

In de nationale politiek loopt dat wel anders. Wie bij ons als minister wordt voorgedragen, moet op geen enkel moment blijk geven van enige expertise in zijn domein. [...] Het moment waarop iemand als minister wordt voorgedragen, vraagt het parlement bij ons niet om enige blijk van bekwaamheid. Met haar cultuuruitschuiver zou Schauvliege in Europa in elk geval niet makkelijk zijn weggekomen. En de grapjas uithangen in het Parlement, dat pakt in Europa al helemaal niet.

Hearing of Mr Piebalgs, designate Commissioner for Development (Brussels, 11 January 2009)UGent-professor Europese politiek Hendrik Vos in dit opiniestuk. Heel sterk stuk, en een ferm goede praktijk waar we zeker een voorbeeld aan zouden mogen nemen. Ook de stijl van die hoorzittingen ligt me wel: korte, bondige vragen en antwoorden mbt de visie van de kandidaat op bepaalde inhoudelijke punten. Wat een contrast met ons gebrek aan screening van ministers, en onze manier van debatteren soms: een debat van anderhalf uur over strooizout was er toch wel een beetje over hé. Kunnen we heel wat van leren!

Foto's van de hoorzittingen vind je trouwens op de flickr-account van het Europees parlement. De komende hoorzittingen kan je trouwens live volgen via de website.

Vlaanderen op de vingers getikt voor gebrek aan fijn stof maatregelen

(tags: )

Europa berispt Vlaanderen over fijn stof, berichten diverse media vandaag. En terecht verdorie! Ons land heeft maar al te lang de kop in het zand gestoken en zich verstopt achter het argument als zou de hier gemeten vervuiling vooral van onze buurlanden afkomstig zijn. Dit klopt voor een deel, en werd ook door de Europese Commissie aanvaard, maar een groot deel van de kritiek is wel te wijten aan het feit dat sommige maatregelen niet in overweging zijn genomen of nog niet zijn genomen of pas na 2011 in werking treden. Ze (de commissie, red) vermeldt expliciet lage-emissiezones en rekeningrijden, zoals Joke Schauvliege zelf toegeeft.

De ballon van Verhofstadt

(tags: )

Wat ik absoluut niet kan snappen, is hoe geniaal Guy Verhofstadt de media kan bespelen, maar vooral hoe weinig kritisch diezelfde media hiermee omspringen en meestappen in het verhaaltje.

Afrit Europa, uitrit crisis!

(tags: )

In De Morgen van gisteren benoemt voormalig hoofdredacteur Paul Goossens de N-VA campagneslogan "afrit Vlaanderen, uitrit crisis" tot de domste verkiezingsslogan ooit, een grap waar 'een werkmens die voor zijn job vreest moeilijk mee kan lachen'. Als conclusie van zijn stukje vol clichés over vendelzwaaiers en blauwvoeters, stelt hij het alternatief "afrit Europa, uitrit crisis" voor. Een alternatief dat ik zeker kan smaken, ondanks zijn ronduit dwaze stukje, en waarmee hij ongewild onze stelling dat België niet in staat is adequaat te reageren op deze crisis ondersteunt.

N-VA vs VB, ook in Europa

(tags: )

Overigens, bedankt aan VB om nog maar eens duidelijk op onze verschilpunten te wijzen. Niet alleen verschillen we fundamenteel van mening als het aankomt op inburgering, zoals in mijn vorige post aangegeven (wij wijzen het ranzige discours met de bokshandschoenen en xenofobie resoluut af, schitterend samengevat ook door Carl Devos), maar nu helpt het VB ons ook nog eens om het verschil te maken in Europa: VB wil dé anti-EU-partij zijn, terwijl de N-VA al sinds haar oprichting een bijzondere boon heeft voor de Europese Unie en samenwerking op dit niveau. Frieda BrepoelsZo kiest N-VA er bijvoorbeeld resoluut voor om van defensie een Europese bevoegdheid te maken en de Europese samenwerking ook te versterken op vlak van justitie en sociale en ecologische minimumnormen. Een sterker Europa waar dat op macro-schaal voordelen oplevert.

Overigens, Frieda bestookt de N-VA leden constant met allerlei laagdrempelige brochures en kalenders ed met informatie over de invloed van de EU in ons dagelijks leven en waar de EU voor succesverhalen gezorgd heeft.

Change for Europe we (don't) need

(tags: )

Binnenkort, als het (Hervormings)verdrag van Lissabon, aka de Europese grondwet-die-geen-grondwet-genoemd-mag-worden, geratificeerd is door alle lidstaten krijgen we een permanente voorzitter van de Europese Raad, wat neerkomt op een heuse Europese president. Weliswaar eentje met minder bevoegdheden dan zijn collega's, gezien de EU geen echte natie is. Fantastische zaak op het eerste zicht: een versterking van de EU als volwaardige gesprekspartner en samenwerkingsplatform. Eenheid in verscheidenheid.

Een president, dat doet ook denken aan heuse presidentsverkiezingen. Maar helaas: wij gaan onze Europese president niet verkiezen. Er zal geen race zijn naar het Résidence Palace. Er zal ook geen campagne zijn. Eigenlijk zullen er zelfs geen kandidaten zijn. Er worden namen gesuggereerd, ja. Tony Blair, Jean-Claude Juncker, Bertie Ahern, José María Aznar. Maar heel waarschijnlijk wordt te elfder ure nog iemand anders uit de hoed getoverd. Iemand zonder scherpe tegenstanders, en dus wellicht zonder mening. De kandidaten zullen niet met elkaar in debat gaan en het publiek zal voor- en tegenargumenten niet kunnen afwegen. Bij ons wordt de president aangeduid. Door de grote jongens en dat ene meisje. Door de Merkels, de Sarkozy's, de Letermes, de Balkenendes, de Berlusconi's, god betert. Zij zullen onder elkaar uitmaken wie onze president wordt, zoals de kardinalen onderhandelen over wie de nieuwe paus wordt.

Tony Blair en Nicholas Sarkozy

Nee, helemaal niet logisch als je 't mij vraagt, en een ferm gemiste kans. Dit terwijl net wij de democratie ook willen uitdragen naar de rest van de wereld. Naar overal waar er een president wordt verkozen, sturen wij waarnemers. Om te controleren of iedereen die dat wilde zich kandidaat kon stellen. Of de campagne fair verlopen is. Of er niet gefraudeerd werd bij het tellen van de stemmen. Of er niet gefoefeld is met de stembiljetten. Of de stembussen ordentelijk gesloten waren. Wie een slecht rapport krijgt, wordt gestraft. We geven de leiders geen visa meer, we bevriezen hun tegoeden, we schorten de handel op. Europa lacht er niet mee als de democratie met de voeten wordt getreden. Behalve als het om zichzelf gaat blijkbaar.

Frieda Brepoels, Hendrik Vos, Bart StaesIn het kader van dit debat organiseert het Vlaams-Nederlands huis deBuren een lezingenreeks onder de titel 'De President van Europa'. Tijdens drie avonden houden telkens twee sprekers een prikkelende verkiezingsrede, uitgaande van de oproep:'Kies mij als president van Europa!'. Gisteren ging de tweede avond door. Een van de sprekers was Hendrik Vos, hoogleraar Europese Politiek aan de UGent, Centrum voor EU-studies. Hier in het midden op de foto, genomen na ons Europadebat met Frieda Brepoels en Bart Staes. Een verkorte versie uit zijn toespraak is terug te vinden in De Standaard. Ik vind het echter een bijzonder goed stuk dat bovendien fantastisch verwoord is, en neem het dan ook graag over, hieronder bij "lees meer". Ook de stukjes cursief hierboven zijn overgenomen uit zijn tekst: ik kon het gewoon niet beter verwoorden. Hoog tijd dat Europa de ballen krijgt om te doen wat het belooft te doen, om die prachtige ambities en nobele doelstellingen ook in realiteit om te zetten. Dat zou pas de Change zijn die we hier nodig hebben!

Hendrik Vos, je hebt alvast mijn steun en stem!

VEP megaconference

(tags: )

Ik schreef reeds over de VEP Powerweeks on blogging. Het (eerste) project nadert reeds haar einde en wordt besloten met een heuse megaconference: vanuit de lokalen van IBBT in Gent kan je deelnemen aan een videoconferentie met deelnemers in Zweden en Catalonië. Ook van thuis uit kan je deelnemen via chatkanaal. Vanaf 18u wordt de boel opgezet, om tegen 20u te kunnen starten met de eigenlijke discussie. Wegens een andere toezegging zal ik er dan niet bij zijn, maar ik ga wel van 18u tot 19u een kijkje nemen bij IBBT. 't Is omdat het niet ver is hé ;-)

Maar voor die grote megaconference worden nog volop deelnemers gezocht. Zin om deel te nemen aan de discussie, of gewoon een videoconferentie op dergelijke schaal mee te maken, laat dan zeker iets weten (hier in de comments of aan Nele.Vaesen-AT-i-city.be) en kom gewoon af naar IBBT. Er zullen broodjes en drank klaar staan.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Je vindt me ook terug op

Facebook logo

Twitter logo

YouTube logo

Laatste reacties

Syndicate content

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.