Europa

De (on)houdbaarheid van de Arco-waarborg

(tags: )

Vorige week besliste het Grondwettelijk Hof om de twee hangende procedures over de Arco-waarborg samen te voegen, de debatten te heropenen, en dus nog geen uitspraak te doen voor de verkiezingen. 'De waarborg blijft integraal overeind,' stelde minister Koen Geens meteen, er aan toevoegend dat hij het 'onwaarschijnlijk' zou vinden dat een definitieve gerechtelijke beslissing de waarborg alsnog ongedaan zou maken.

Federale regering houdt Arco-coöperanten aan het lijntje

(tags: )

Minister Koen Geens (CD&V) steekt de Europese Commissie stokken in de wielen door bijkomend juridisch advies in te winnen over de geldigheid van de staatswaarborg voor de Arco-coöperanten.

De Commissie wou in februari haar dossier afronden, maar nu wordt de beslissing bewust over de verkiezingen heen getild. Men houdt de coöperanten doelbewust aan het lijntje. Een electorale strategie waar 800.000 mensen het slachtoffer van zijn.

Ons economisch probleem IS een communautair probleem

(tags: )

Dit weekend zei Bart De Wever het nog maar eens duidelijk in De Zevende Dag (hier herbekijken vanaf 5:17): "het communautaire is het economische, voor mij is dat crack hetzelfde". Dat is natuurlijk al langer geweten, maar de analyse van de economische toestand in ons land door de Europese Commissie drukt ons nogmaals met de neus op deze feiten, zoals bijvoorbeeld in deze grafiek:

relatieve loonkost in Vlaanderen stukken lager dan in Wallonië en Brussel, met sterke correlatie met werkgelegenheid

Digitale economie: mogen er nog ambities zijn?

(tags: )

Johan Vande Lanotte mist ambitie in het stimuleren van onze digitale economie. In het budget van 9,2 miljard euro dat de Europese Commissie voorziet voor het aantrekken van economische groei in de sector, heeft de minister geen interesse. Meer dan een gemiste kans.

Slikken en zwijgen

(tags: )

Wat een schouwspel vandaag, live in de Kamer:

  1. Paul Magnette (PS) verwerpt het euro-reddingsplan van Herman Van Rompuy met een meer eengemaakt Europees financieel en economisch beleid, Europees bankentoezicht, solidariteit en begrotingstoezicht. Voor Magnette (en bij uitbreiding de PS en heel Europees links) moet er Europese solidariteit zijn maar kan er geen sprake zijn van een eengemaakt Europees economisch beleid. Lees: Duitsland betaalt, de rest geeft uit naar eigen goeddunken, een beetje België XL met Duitsland als Vlaanderen.
  2. Kristof Waterschoot (CD&V) en Patrick Dewael (Open VLD) vragen Reynders naar het regeringsstandpunt, waarbij Dewael stelt dat als Magnette zijn mond niet houdt, hij moet aftreden.
  3. Magnette doet er in Villa Politica doodleuk nog een schepje bovenop en volhardt in de boosheid.
  4. Op de vraag van N-VA om Magnette en Di Rupo hierover een verklaring te laten afleggen in de Kamer, wat logisch zou zijn als een meerderheidspartij openlijk impliciet het ontslag van een minister vraagt, blijft het op de banken van CD&V en Open VLD oorverdovend stil.

​Slikken en zwijgen, het is nu al zowat zes maanden het devies bij CD&V en VLD. Hoe lang nog?

Hoorzittingen: een Europees voorbeeld voor België

(tags: )

Elke kandidaat-commissaris wordt drie uur lang ondervraagd. Tijdens zo een toets wordt gepeild naar de competentie van de kandidaat en zijn kennis van de portefeuille waarvoor hij wordt voorgedragen. Ook zijn reputatie, communicatievaardigheden en ‘Europese overtuiging' worden kritisch bekeken.

In de nationale politiek loopt dat wel anders. Wie bij ons als minister wordt voorgedragen, moet op geen enkel moment blijk geven van enige expertise in zijn domein. [...] Het moment waarop iemand als minister wordt voorgedragen, vraagt het parlement bij ons niet om enige blijk van bekwaamheid. Met haar cultuuruitschuiver zou Schauvliege in Europa in elk geval niet makkelijk zijn weggekomen. En de grapjas uithangen in het Parlement, dat pakt in Europa al helemaal niet.

Hearing of Mr Piebalgs, designate Commissioner for Development (Brussels, 11 January 2009)UGent-professor Europese politiek Hendrik Vos in dit opiniestuk. Heel sterk stuk, en een ferm goede praktijk waar we zeker een voorbeeld aan zouden mogen nemen. Ook de stijl van die hoorzittingen ligt me wel: korte, bondige vragen en antwoorden mbt de visie van de kandidaat op bepaalde inhoudelijke punten. Wat een contrast met ons gebrek aan screening van ministers, en onze manier van debatteren soms: een debat van anderhalf uur over strooizout was er toch wel een beetje over hé. Kunnen we heel wat van leren!

Foto's van de hoorzittingen vind je trouwens op de flickr-account van het Europees parlement. De komende hoorzittingen kan je trouwens live volgen via de website.

Vlaanderen op de vingers getikt voor gebrek aan fijn stof maatregelen

(tags: )

Europa berispt Vlaanderen over fijn stof, berichten diverse media vandaag. En terecht verdorie! Ons land heeft maar al te lang de kop in het zand gestoken en zich verstopt achter het argument als zou de hier gemeten vervuiling vooral van onze buurlanden afkomstig zijn. Dit klopt voor een deel, en werd ook door de Europese Commissie aanvaard, maar een groot deel van de kritiek is wel te wijten aan het feit dat sommige maatregelen niet in overweging zijn genomen of nog niet zijn genomen of pas na 2011 in werking treden. Ze (de commissie, red) vermeldt expliciet lage-emissiezones en rekeningrijden, zoals Joke Schauvliege zelf toegeeft.

De ballon van Verhofstadt

(tags: )

Wat ik absoluut niet kan snappen, is hoe geniaal Guy Verhofstadt de media kan bespelen, maar vooral hoe weinig kritisch diezelfde media hiermee omspringen en meestappen in het verhaaltje.

Afrit Europa, uitrit crisis!

(tags: )

In De Morgen van gisteren benoemt voormalig hoofdredacteur Paul Goossens de N-VA campagneslogan "afrit Vlaanderen, uitrit crisis" tot de domste verkiezingsslogan ooit, een grap waar 'een werkmens die voor zijn job vreest moeilijk mee kan lachen'. Als conclusie van zijn stukje vol clichés over vendelzwaaiers en blauwvoeters, stelt hij het alternatief "afrit Europa, uitrit crisis" voor. Een alternatief dat ik zeker kan smaken, ondanks zijn ronduit dwaze stukje, en waarmee hij ongewild onze stelling dat België niet in staat is adequaat te reageren op deze crisis ondersteunt.

N-VA vs VB, ook in Europa

(tags: )

Overigens, bedankt aan VB om nog maar eens duidelijk op onze verschilpunten te wijzen. Niet alleen verschillen we fundamenteel van mening als het aankomt op inburgering, zoals in mijn vorige post aangegeven (wij wijzen het ranzige discours met de bokshandschoenen en xenofobie resoluut af, schitterend samengevat ook door Carl Devos), maar nu helpt het VB ons ook nog eens om het verschil te maken in Europa: VB wil dé anti-EU-partij zijn, terwijl de N-VA al sinds haar oprichting een bijzondere boon heeft voor de Europese Unie en samenwerking op dit niveau. Frieda BrepoelsZo kiest N-VA er bijvoorbeeld resoluut voor om van defensie een Europese bevoegdheid te maken en de Europese samenwerking ook te versterken op vlak van justitie en sociale en ecologische minimumnormen. Een sterker Europa waar dat op macro-schaal voordelen oplevert.

Overigens, Frieda bestookt de N-VA leden constant met allerlei laagdrempelige brochures en kalenders ed met informatie over de invloed van de EU in ons dagelijks leven en waar de EU voor succesverhalen gezorgd heeft.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

Kom op Tegen Kanker

logo Loop naar de Maan

Steun Kom op Tegen Kanker en laat me naar de maan lopen!

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Je vindt me ook terug op

Facebook logo

Twitter logo

YouTube logo

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.