Gent

Studiereisje Freiburg

(tags: )

Het is een beetje een ongelukkige timing, tijdens de eerste echte campagneweek, maar momenteel bevind ik me op een hotelkamer in Freiburg, Duitsland. Alles was al geboekt (en betaald) toen de liberalen besloten er toch maar de brui aan te geven en de stekker uit de regering te trekken, en aangezien ik nog even moet wachten op het campagnemateriaal en het onderwerp veel te interessant is, kon ik het toch niet laten.

De kop is eraf

(tags: )

Ondertussen zijn we helemaal vertrokken, met afgelopen vrijdag de persconferentie met de voorstelling van de Oost-Vlaamse kop van de lijst.

Van links naar rechts: Louis Ide, ikzelf, Siegfried Bracke, provinciaal N-VA voorzitter Jan Martens, Sarah Smeyers, Karel Uyttersprot, Helga Stevens.

Witte konijnen en strikjesfiguren

(tags: )

Eén grote verrassing vandaag in de media: politiek journalist Siegfried Bracke stopt bij de VRT en start een nieuwe carriere in de actieve politiek bij de N-VA. Hij krijgt meteen de lijsttrekkersplaats in Oost-Vlaanderen.

ART-ist expo

(tags: )

Expo Drongen 1,28 & 9 mei 2010

Maak van Dampoort geen Oosterweelsaga!

(tags: )

R4 in Masterplan 2020De Oosterweelknoop is deels doorgehakt: de keuze voor een brug of tunnel lijkt nu nog maar een kwestie van een technisch detail in het grotere geheel van het Masterplan 2020 dat Antwerpen ook in 2020 bereikbaar moet houden. Naast het sluiten van de ring via het vastgelegde tracé, houdt dat nog tal van andere ingrepen in, ondermeer op het vlak van binnenvaart, openbaar vervoer en de aanleg van een oostelijke tangent om doorgaand verkeer uit Antwerpen weg te houden. De gevolgen zijn tot in Gent waar te nemen: om meer vrachtwagens van de E17 weg te halen, zal de R4 een upgrade krijgen om verkeer af te leiden naar de E34 en de Liefkenshoektunnel. Op korte termijn moeten 12 kruispunten op de Kennedylaan aangepakt worden terwijl op lange termijn ook op R4-west de gelijkgrondse kruisingen moeten verdwijnen (om er een echte snelweg van te maken) wat een dure aangelegenheid kan worden bij de kruising met de N456 en tramlijn 1 in Wondelgem. Meer opvallend is echter dat de Vlaamse regering heeft besloten het afschuwelijke viaduct aan het Antwerpse Sportpaleis af te breken of toch minstens te reduceren en (deels) in te kapselen. Een ferme vooruitgang voor de leefbaarheid! Totale kostprijs: rond de 5,5 miljard euro indien in juli de Lange Wapper alsnog de betere optie blijkt. Een deel daarvan zal via tol betaald worden.
Sportpaleis Antwerpen en Viaduct Merksem
Massale investeringen in de Antwerpse mobiliteit en leefbaarheid dus. Het weze hen van harte gegund. Alleen, dat knaagt toch wel ferm in Gent. Al bijna 40 jaar wordt daar gewacht op investeringen in mobiliteit en leefbaarheid ter hoogte van de Dampoort, die tevens invloed hebben tot een ferm stuk buiten Gent. En dan zwijg ik nog over de Siffertunnel en andere. Uit vragen van Helga Stevens van deze week bleek echter dat er zelfs nog geen begin van planning is hierin! Het gaat hier nochtans helemaal niet om astronomische bedragen: voor de tunnel onder de Dampoort gaf ik vorige keer reeds het cijfer van minder dan 1% van de kostprijs van alleen al de Oosterweelverbinding. De tijdelijke, spuuglelijke en lawaaiierige fly-over die in 1973 gebouwd werd om de komende 10j (in afwachting van een degelijke oplossing) de problemen op te vangen, is ondertussen al lang weer afgebroken. Helaas, nog steeds zonder zicht op een oplossing. (klik op de foto's voor een grote versie in lightbox)

Zicht op het oude stalen viaduct boven Dampoort in 1982 Zicht op het oude stalen viaduct boven Dampoort vlak voor de afbraak in 1997

Participatie

(tags: )

Daarnet behandelde het stadsbestuur de (kleine en minder kleine) beslommeringen van de aanwezige Ledebergenaars, en werden tevens enkele cijfers gegeven: we wonen met zo'n dikke 9000 man/vrouw van 44 verschillende nationaliteiten op amper 1,5 km2. 40% is van vreemde origine. Echter, indien Resul Tapmaz geen 10 min aanwezig geweest zou zijn, zou het publiek (op het eerste zicht) tot slechts één nationaliteit of etnische groep behoren. Waar zaten al die anderen? Hoe komt het dat zij zo moeilijk te bereiken/mobiliseren zijn? Is er vooral een taalprobleem, of is er meer aan de hand?

De auto wint het nog altijd

(tags: )

Karel Van Keymeulen hekelt vandaag in zijn editoriaal het gebrek aan een consequente houding wanneer tegengestelde belangen moeten verzoend worden. Dat een streepje natuur weer moet opgeofferd worden voor Koning Auto, is hemeltergend en een typisch symptoom van onze tijd. Enerzijds voor een autoluw centrum pleiten, maar tegelijk parkeergarages aanleggen (10 parkings voor 5000 wagens) in dat centrum en de auto's dan maar in een file op de ring plaatsen (en deze plaatselijk uitbreiden tot in totaal maar liefst 6 rijstroken!) omdat de toegangswegen de toevloed niet kunnen slikken, dat is inderdaad problematisch.

Stadskanker: pita Merhaba

(tags: )

Hoekpand Hoveniersstraat - LangestraatHoe hou je een stads- en dorpskern aantrekkelijk als woonomgeving? Daar spelen vele zaken mee, maar één van de dingen waarop mensen een omgeving als aantrekkelijk of onaantrekkelijk beoordelen, is het aanschijn. Een verloederde buurt, al dan niet met bijhorend zwerfvuil (het ene trekt het andere aan natuurlijk), is allesbehalve uitnodigend om te komen wonen. Verloederde, al dan niet bouwvallige panden worden al snel stadskankers en kunnen we missen als de pest. Helaas zijn overheid en overheidsgerelateerde instanties (zoals sociale huisvestingsmaatschappijen) dikwijls zelf verantwoordelijk voor de verloedering van buurten. Terwijl in Ledeberg volop gebouwd en verbouwd wordt (mede doordat de woningen veelal in minder goede staat zijn en dus ideaal en vooral betaalbaar zijn voor wie zelf de handen uit de mouwen wil steken) liggen bepaalde stukken er al jaren verloederd bij. Ik had het eerder al over de hoek Kleine Kerkstraat - Zuidstraat (aka Ledebergplein) en de Hundelgemsesteenweg. Vandaag: de hoek Hoveniersstraat - Langestraat met de voormalige pitazaak Merhaba.

Eigenaar deze keer is het Vlaams Woningfonds voor Grote Gezinnen cvba. Ikzelf heb het pand nooit anders gezien dan op de foto hierboven. (klik voor een grotere en andere versie) Reeds in juni 2008 werd door het schepencollege een vergunning afgeleverd om het hele hoekpand te slopen en er een nieuwbouw met sociale woningen op te bouwen. Dat is ondertussen alweer bijna 2 jaar geleden, met ondertussen geen veranderingen op het terrein, behalve dan in de negatieve zin met almaar meer aftakeling. Waarom moet dat nu weer zo lang duren eer men daar in actie schiet?

De krakers van de Hundelgemsesteenweg

(tags: )

gekraakte huizen in de HundelgemsesteenwegKrakers, ik heb het er nog altijd niet voor. Echter, ook nu weer: ze hebben een punt. Het is immers te verwachten dat wanneer de huizenrij langs de Hundelgemsesteenweg gesloopt wordt, de boel er ook weer lang verloederd bij zal liggen totdat eindelijk de bouwwerken beginnen. Dat is nu eenmaal de typische traagheid der openbare werken. Ook in de Brugse Poort wacht men nu al jaren op de realisatie van sociale woningen en het Pierkespark op plaatsen waar men eerst moest onteigenen en slopen. De burgemeester is er zelfs beschaamd over.

Mogelijk toch een lightrail naar de haven?

(tags: )

Tijd voor een nieuwe episode in de soap van de lightrail naar Gent-Zeehaven waarover ik het hier, hier en hier al had.  Immers, in haar antwoord op een vraag van Helga Stevens (N-VA) in de Senaat, wist minister Inge Vervotte (CD&V) te melden dat de NMBS "een treinverbinding voor personenvervoer in het Gentse havengebied" als één van vijf mogelijke nieuwe corridors ziet die de NMBS in de toekomst wil uitbouwen.  Uit de (ondertussen al zoveelste) haalbaarheidsstudie, deze keer uitgevoerd door de NMBS zelf, blijkt dat personenvervoer op de lijn 204 (industrielijn Gent-Sidmar) een hoge welvaartswinst zou opleveren op het vlak van veiligheid, milieu en geluidshinder. Iets wat eerder al door Traject onderzocht en aangetoond werd. Ook de NMBS denkt voor de exploitatie van deze lijn aan een lightrail in plaats van de klassieke "heavy rail" treinstellen. Al hebben ze hiervoor, alweer, een bijkomende technische studie nodig...  Zie het persbericht dat gisteren verstuurd werd.

Het is nog steeds niet voor morgen, maar het blijft een heel positief feit dat er alweer een bijkomende neus in de juiste richting staat, naast die van stad, gewest, vakbonden, bewonersgroepen, politiek, havenbedrijf en vakbonden die zich hier reeds langer achter schaarden.

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Je vindt me ook terug op

Facebook logo
Twitter logo
YouTube logo
Vimeo logo
GarageTV logo
Flickr logo

Laatste reacties

Syndicate content

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter@peterdedecker.eu
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.