Wat Sabam “responsabiliseren” noemt, noem ik “belasten”

(tags: )


logo Sabam
© SABAM

Sabam zag de omzet vorig jaar dalen met 25 miljoen euro ten opzichte van 2008. Intussen is de CD-verkoop alleen maar verder ingestort, en namen ook de inkomsten van de thuiskopieheffing op blanco CD's en DVD's af. Sabam wijst in de eerste plaats naar het illegaal downloaden en wil de internetoperatoren hierin naar eigen zeggen “responsabiliseren”. Men wil het zich hierbij echter vooral niet te moeilijk maken: “Laat elke internetgebruiker betalen!” is het motto. Ik heb daar grote bedenkingen bij.

Parlementair forum cybersecurity

(tags: )

Enkele weken geleden was ik te gast in Genève voor het parlementair forum "Shaping the Information Society", waarbij de driedubbele uitdaging van Cyber-Security centraal stond: Information, Citizens and Infrastructure. Dit in het kader van de World Summit on the Information Society (WSIS), georganiseerd door de Verenigde Naties, de International Telecom Union en de Interparlementary Union. Ik mocht er ons land vertegenwoordigen namens de Kamer, samen met Rik Daems voor de Senaat en Eric, medewerker van de PS.

2011-05-18_18-02-02_522.jpg

Op stap met Rik De Vis door de Merelbeekse Scheldemeersen

(tags: )

Voor een volksvertegenwoordiger zijn niet alleen de weekdagen, maar ook de weekends steevast goed gevuld. Dikwijls ook met eetfestijnen en activiteiten van lokale afdelingen allerhande. Het blijft immers belangrijk om, naast alle online activiteiten, ook offline voldoende contact te houden met de basis, en de afdelingen te steunen natuurlijk. Afgelopen zondag was N-VA Merelbeke aan de beurt, met een bijzonder geslaagd eetfestijn: lekker eten en een zeer grote opkomst. Het zit nog altijd zeer goed bij onze basis, die maar blijft groeien.

Schorremorrie vernietigt wetenschappelijke veldproef in Wetteren

(tags: )

Mijn wetenschappelijk hart bloedt als ik zie wanneer het groepje "Field Liberation Movement" een wetenschappelijk experiment, een veldproef met genetisch gewijzigde aardappelen, vernietigt in Wetteren. Burgemeester en politie stonden erbij en keken ernaar. Een schandelijke vertoning en gebrek aan verantwoordelijkheidszin van actievoerders en lokaal bestuur. (zie De Redactie, Het Nieuwsblad, Schamper)

Ingenieurs van morgen stimuleer je vandaag

(tags: )

Prijsuitreiking WetenschapsbeursInitiatieven die bij jongeren een intellectuele pijplijn creëren voor energie, technologie en wetenschappen, zitten in de lift. Ook vanuit de allochtone gemeenschap wordt initiatief genomen om de hang naar wetenschap aan te zwengelen. Iets wat ik graag ondersteun door mijn aanwezigheid op de vierde wetenschapsbeurs in Brussel, waar teams van scholieren hun eigen (technologisch) project inzake duurzaamheid in de kijker plaatsen en zichzelf positioneren als de wetenschappers en ingenieurs van morgen.

Open Data neemt vliegende start in Gent: Apps for Ghent

(tags: )


software code abstractie
© CC0 Public Domain

Onder het motto "slaan en zalven" ook bijzonder goede punten voor het Gentse bestuur: Gent is goed op weg om als eerste stad in Vlaanderen grote stappen vooruit te zetten op vlak van Open Data. Op korte tijd is er een positieve dynamiek ontstaan waarop heel goed valt verder te bouwen. Eerste resultaat: Apps for Ghent, komende zaterdag, in de lokalen van het IBBT.

Naar districten-light in Gent!

(tags: )


Gent en haar deelgemeenten
© CC0 Public Domain

Volksraadpleging districtsbesturen op de lange baan, titelt De Gentenaar. Doordat de hertelling van de handtekeningen onder het verzoek tot volksraadpleging over de installatie van districtsraden maar blijft aanslepen, wordt een volksraadpleging onmogelijk gemaakt. Of hoe paars in Gent zich blijft roeren als een duivel in een wijwatervat om haar zin te krijgen.

Voor concurrentiële sociale tarieven!

(tags: )

Nadat het Europese Hof van Justitie reeds oordeelde dat Belgacom profiteert van het sociaal tarief, en de vernietiging van de betreffende regeling door het Grondwettelijk Hof begin dit jaar, besliste de regering vrijdag om halsstarrig te blijven vasthouden aan een overmatige subsidie voor Belgacom in plaats van de marktwerking de prijzen te laten drukken.

Q mag stunt uitleggen in deontologische commissie

(tags: )

Vincent Van Quickenborne, nooit verlegen voor een stunt meer of minder, heeft het weer geflikt. In een videoboodschap zingt hij een lofzang over uwzaakverdientonline.be, het commerciële initiatief van Google en staatsbedrijven/monopolisten Belgacom en bpost om KMO's gratis aan een website te helpen. Dit dik tegen de zin van de vele internet dienstenleveranciers die ons land rijk is natuurlijk. Een stunt die hij mijns inziens mag uitleggen aan een deontologische commissie.

Meer transparantie voor lagere GSM-factuur

(tags: )


dame op werf
© Nationale Beeldbank

Gisteravond en vandaag haalde Test-Aankoop de media met het nieuws dat de Belgen nog steeds te veel betalen voor hun GSM-gesprekken en berichtjes: samen bijna één miljard. Iets waarover weinigen verwonderd zullen zijn, ware het niet dat de boodschap eigenlijk was dat je die factuur zelf kan verlagen door over te stappen naar een andere operator. Meer transparantie in de verschillende formules is dan ook hoogst nodig. Daarvoor diende ik reeds eerder een aantal wetsvoorstellen in die het helaas nog niet gehaald hebben.

Syndicate content Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Blik op mijn agenda

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be
0486/152320

Disclaimer

Dit is de website van Peter Dedecker. Alle teksten mogen, tenzij anders vermeld, overgenomen worden mits bronvermelding. Een link wordt altijd geapprecieerd. Dit alles is mijn persoonlijke opinie. Organisaties waar ik lid van (geweest) ben of voor (ge)werk(t heb) kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor wat ik hier schrijf. Zie de volledige disclaimer.