campagne 2018

Waarom N-VA Gent op 14 oktober?

(tags: )

Beste vrienden,

Op 14 oktober vraag ik uw steun, vanop de 49e plaats, voor onze N-VA ploeg. Samen willen we de verandering brengen die onze mooie stad broodnodig heeft.

  • Verandering in mobiliteit, waar we afstappen van een anti-auto dogma met knips, naar een pro-mobiliteitsbeleid. Met focus op de fiets, op respect voor de verkeersregels voor alle weggebruikers, verkeersveiligheid, een herwaardering van de taxi en innovatieve toepassingen om onze verkeersstromen slimmer te gaan sturen.

  • Verandering in veiligheid, met slimme camera’s én herwaardering van de wijkagent.

  • Verandering naar een echte en hechte samenleving, waar anderstalige kinderen op school méér Nederlands leren spreken in plaats van minder, want het Nederlands verbindt ons allemaal en is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle toekomst. Een samenleving waar nieuwkomers welkom zijn, maar religieuze druk (zeker op school) niet aanvaard wordt.

  • Verandering in sociaal beleid, met focus op activering en werk, nog steeds de beste weg uit de armoede. Waar paal en perk gesteld wordt mensonterende toestanden in sociale woningen en het huidige wanbeleid bij WoninGent, en we prioritair inzetten op renovatie van het patrimonium.

  • Verandering waarbij we ondernemingen opnieuw respecteren en versterken in plaats van te verstikken met regels en (parkeer)beperkingen. Waar we opnieuw focussen op de creatie van welvaart en toegevoegde waarde, en bescherming van het eigendomsrecht, in plaats van het aantrekken van armoede.

  • Waar we met digitale toepassingen een echte slimme stad worden, in samenwerking met private bedrijven, in plaats van telkens het warm water opnieuw zelf te willen uitvinden.

  • Verandering in bestuurscultuur. Met minder politieke postjes, minder nevenstructuren, en meer transparantie.

Voor deze verandering vraag ik graag uw steun en stem. Een stem voor mij, is een stem voor onze ploeg, een stem voor verandering, voor een beter Gent.

Bedankt.

Peter

Syndicate content

Politiek engagement

N-VA logo

 

cover boek "Een Zuil van Zelfbediening"

Contact

Je kan me steeds contacteren via het contactformulier of rechtstreeks:
Muilaardstraat 60, 9000 Gent (privé)
Leuvenseweg 21, 1000 Brussel (kantoor) 
Peter.Dedecker@N-VA.be